Kontaktné údaje Poskytovateľa:

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Elena Divko, PhD., advokát,
zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod reg. č. 6634
ICO: 43 431 089

E-mail: elena@divko.sk
Tel.: +421 915 979 323 

Poštová adresa: Gorkého 1, 909 01 Skalica